Ceny

Poniższa tabela przedstawia ceny na licencje obejmujące backup maszyn wirtualnych – w przypadku konkretnej wyceny lub takiej zawierającej backup maszyn fizycznych napisz na nakivo@fen.pl