Użyteczność

NAKIVO Backup & Replication zapewnia intuicyjny interfejs do zarządzania całym rozwiązaniem, dostarczając jednocześnie zaawansowany zestaw funkcjonalności.  

  • Widok Kalendarza: Wyświetlaj wszystkie bieżące, historyczne i przyszłe zadania na widoku kalendarza.  
  • Globalna Wyszukiwarka: Wyszukiwanie maszyn wirtualnych, backupów, replik, zadań, przeglądanie repozytoriów, transporterów i innych obiektów.  
  • Self-Backup: Automatyczna ochrona oprogramowania Nakivo i proste odtworzenie środowiska backupu poprzez zapisywanie całej konfiguracji włącznie z listą zadań, szczegółami chronionego środowiska wirtualnego i ustawieniami do dedykowanego lub do wszystkich wykorzystywanych repozytoriów.  
  • Live Chat z Pomocą Techniczną: Uzyskiwanie wsparcia, jeszcze nigdy nie było tak proste, czat wbudowany w oprogramowanie umożliwia nawiązanie kontaktu z pomocą Nakivo bez opuszczania interfejsu.  
  • Microsoft Active Directory: Integracja z Microsoft Active Directory wraz z mapowaniem grup użytkowników do odpowiednich ról w NAKIVO Backup & Replication. 
  • Zarządzanie Użytkownikami i Rolami: Oprogramowanie umożliwia tworzenie ról dla użytkowników o określonych uprawnieniach np. administrator, operator backupu  oraz przypisywanie użytkowników do określonych ról.  
  • API: Możliwość integracji oprogramowania NAKIVO Backup & Replication z zewnętrznymi systemami monitoringu, automatyzacji i orkiestracja zadań przez dostępny moduł HTTP API.