Kopia zapasowa

Korzystając z NAKIVO Backup & Replication, możesz w niezawodny sposób chronić swoje środowisko fizyczne, wirtualne oraz platformy chmurowe jednocześnie będąc pewnym o spójność wykonywanych backupów, zwiększając wydajność i ograniczając przestrzeń potrzebną na dane.  

Repozytorium typu Forever Incremental 

Repozytorium typu Incremental with Full Backups