Odtwarzanie

NAKIVO Backup & Replication, pozwala odtwarzać maszyny wirtualne, pliki oraz obiekty dla wybranych aplikacji Microsoft bezpośrednio z deduplikowanych backupów.  

Natychmiastowe Odtwarzanie 

Możesz uruchamiać maszyny VMware oraz Hyper-V bezpośrednio z deduplikowanych backupów, a w razie potrzeby w prosty sposób zmigrować odtworzoną maszynę do środowiska produkcyjnego.  




Funkcja Eksportu Backupu 

Odtwarzanie maszyn można zrealizować poprzez eksport obrazów dysków pomiędzy różnymi środowiskami np. maszyny fizyczne do Vmware.  



Funkcja P2V 

Natychmiastowe odtwarzanie maszyn fizycznych do środowiska  Vmware.  



Natychmiastowe Odtwarzanie do Źródła 

Przeglądaj, wyszukuj i natychmiastowo odzyskuj pliki oraz foldery bezpośrednio do środowiska źródłowego. 


Natychmiastowe Odtwarzanie Obiektów 

Przeglądaj, wyszukuj i odzyskuj nawet pojedyncze wiadomości email dla MS Exchange, bazy danych i tabele dla MS SQL, a nawet użytkowników, grupy i inne obiekty MS AD.  

Trwa wstawianie obrazu...


  • Uniwersalne Odtwarzanie Obiektów: Odtwarzaj obiekty niezależnie od aplikacji z której pochodzą montując wirtualnie dyski z backupu bezpośrednio do maszyn produkcyjnych.  
  • Odtwarzanie i Migracja Wielośrodowiskowa: Eksportuj dyski maszyn wirtualnych pomiędzy platformami, aby odtwarzać maszyny wirtualne z VMware do Hyper-V i odwrotnie.